O firmie

  • aquila
  • aquila
  • aquila
  • aquila

Polskie jachty od Aquila Yachts

Innowacyjne technologie i niepowtarzalność

Aquila została założona w 2010 roku jako spółka celowa zawiązana dla opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii i materiałów oraz opracowania standardów projektowych i technologicznych, kreujących przewagę konkurencyjną w seryjnej budowie dużych polskich jachtów, a także dla prowadzenia badań laboratoryjnych i na prototypie 24-metrowego jachtu.

Innowacyjny system technologiczny opracowany przez Aquila Yachts zapewnia nieosiągalną dotychczas możliwość niemal dowolnego rozplanowania wnętrza budowanych seryjnie jachtów żaglowych, dla zaspokojenia wysublimowanych potrzeb najbardziej wymagających klientów, przy zastosowaniu dowolnej stylizacji wnętrza, pozostając przy atrakcyjnej cenie jachtów budowanych seryjnie o mniejszych możliwościach.

Niepowtarzalne rozwiązania

Stocznia, w której odbywa się projektowanie i produkowanie jachtów Aquila Yachts może zapewnić klientowi nie tylko precyzję wykonania, bezpieczeństwo i komfort, ale przede wszystkim niepowtarzalność, która kryje się w nowym rozplanowaniu oraz stylizacji zewnętrznej i wewnętrznej jachtu budowanego w tych samych formach kadłubowych.

Nowoczesny kadłub prototypowego, luksusowego jachtu 24-metrowego zaprojektowany przez Aquila Yachts, został zoptymalizowany do szybkiej i przyjemnej żeglugi na fali w ciężkich warunkach oceanicznych. Wszystkie współczynniki komfortowe trafiają w wartości zapewniające najlepsze samopoczucie żeglującej załogi przy zachowaniu wymaganej stateczności i dzielności morskiej. Projekt Aquila Yachts zyskał uznanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wyrażone przyznaniem dofinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Aquila Yachts została zakwalifikowana do udziału w amerykańsko – polskim programie Us-Poland Innovation Hub, wspieranym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mającym na celu przygotowanie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw do wejścia na rynek globalny (Go Global, Poland) i udostępnienie szerokiej sieci kontaktów biznesowych w USA. Nasza firma uzyskała certyfikat umożliwiający ubieganie się o wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.

Prezes Zarządu Aquila Yachts, Pan Krzysztof Maćkowiak, opracował wniosek patentowy złożony w 2010 roku, dotyczący innowacyjnej technologii budowy jednostek pływających z kompozytów polimerowych, która będzie wykorzystywana przy budowie mniejszych jednostek kompozytowych o długości do ok. 15 m.

Aquila to nie tylko jachty na sprzedaż – to przede wszystkim rozwój, który ma wpływ nie tylko na firmę, ale przede wszystkim na polską gospodarkę, która dzięki takim nowoczesnym i odważnym projektom umocni swój status i zapewni o innowacyjności i unikalności tworzonych tu produktów oraz rozwiązań.

Innowacyjność

Technologie

Doświadczenie

szkic jachtów

Niepowtarzalne rozwiązania

Stocznia Aquila Yachts może zapewnić klientowi niepowtarzalność zastosowania przyjętego rozplanowania oraz stylizacji zewnętrznej i wewnętrznej jachtu budowanego w tych samych formach kadłubowych.

Nowoczesny kadłub prototypowego jachtu 24-metrowego zaprojektowany przez Aquila Yachts został zoptymalizowany do szybkiej i przyjemnej żeglugi na fali w ciężkich warunkach oceanicznych. Wszystkie współczynniki komfortowe trafiają w wartości zapewniające najlepsze samopoczucie żeglującej załogi przy zachowaniu wymaganej stateczności i dzielności morskiej. Projekt Aquila Yachts zyskał uznanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wyrażone przyznaniem dofinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Aquila Yachts została zakwalifikowana do udziału w amerykańsko – polskim programie Us-Poland Innovation Hub, wspieranym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mającym na celu przygotowanie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw do wejścia na rynek globalny (Go Global, Poland) i udostępnienie szerokiej sieci kontaktów biznesowych w USA. Aquila uzyskała certyfikat umożliwiający ubieganie się o wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.

Prezes Zarządu Aquila Yachts Pan Krzysztof Maćkowiak opracował wniosek patentowy złożony w 2010 roku, dotyczący innowacyjnej technologii budowy jednostek pływających z kompozytów polimerowych, która będzie wykorzystywana przy budowie mniejszych jednostek kompozytowych o długości do ok. 15 m.

Copyright © 2014 Aquila Yachts. Realizacja: FotoHTML.

Scroll to Top